Dofinansowania

Pomagamy ubiegać się o dofinansowania na nasze kursy oraz szkolenia. Chcesz wiedzieć, z jakiej formy wsparcia możesz skorzystać, kiedy są nabory w Twojej okolicy, potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku?

kfs logo

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą
o wsparciu kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracodawcę lub pracowników
z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. O środki z KFS może się ubiegać każdy pracodawca (przedsiębiorstwo, też osoba fizyczna, zatrudniające minimum 1 pracownika na umowę o pracę).
Wysokość przyznawanych środków KFS jest określona ustawowo i wynosi:
• Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
• Do 100% tych kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorstwa
• W obu przypadkach kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Finansowanie kształcenia ustawicznego ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań gospodarki oraz musi wpisywać się  w Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłaszanych każdego roku.
Umowa o finansowanie kształcenia ustawicznego, może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

buz logo

BUR – Baza Usług Rozwojowych
Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub prywatnego przedsiębiorstwa.
Projekty są realizowane w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.
Można uzyskać od 50% do 80% środków przeznaczonych na wybrane szkolenia lub doradztwo.

Przewiń do góry