Nasze kursy

Organizując szkolenia pomagamy zdobyć dofinansowania zarówno z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla szpitali i większych przedsiębiorstw, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego dla indywidualnych działalności gospodarczych i małych przedsiębiorstw

  • Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
  • Kursy kwalifikacyjne dla położnych
  • Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek
  • Kursy specjalistyczne dla położnych
  • Seminaria i warsztaty dla ratowników medycznych
  • Kursy dokształcające
  • Kursy "Szyte na miarę"
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Pielęgniarstwo diabetologiczne
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo internistyczne
Pielęgniarstwo kardiologiczne
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
Pielęgniarstwo neonatologiczne
Pielęgniarstwo neurologiczne
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo operacyjne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Pielęgniarstwo ratunkowe
Pielęgniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo transplantacyjne
Pielęgniarstwo transplantacyjne
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Ochrona zdrowia pracujących
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
Pielęgniarstwo operacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Endoskopia
Dializoterapia
Kompresjoterapia
Leczenie ran
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Podstawy opieki paliatywnej
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Szczepienia ochronne
Wykonanie badania spirometrycznego
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Pediatryczna domowa opieka paliatywna
Ordynowanie leków i wypisywanie recept, część 1
Ordynowanie leków i wypisywanie recept, część 2
Edukator w cukrzycy
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Podstawy języka migowego
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Leczenie ran
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Onkologia ginekologiczna
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Szczepienia ochronne
Ordynowanie leków i wypisywanie recept, część 1
Ordynowanie leków i wypisywanie recept, część 2
Edukator w cukrzycy
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Podstawy języka migowego
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne
Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec pacjenta z zaburzeniami psychicznymi lub przejawiającego agresję Nowe
Triage przy zdarzeniach masowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Nowe
Udzielanie pomocy pacjentowi z wieloma obrażeniami Nowe
Analiza EKG Nowe
Udrażnianie dróg oddechowych Nowe
Badanie tętna płodu KTG
Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego
Zasady dezynfekcji i sterylizacji
Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych
Aspekty leczenia ran
Alternatywne formy komunikacji
Badania fizykalne
Chirurgia jednego dnia
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Kompresjoterapia u pacjentów z obrzękiem limfatycznym
Komunikacja interpersonalna
Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym
Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
Pielęgnacja wkłucia centralnego
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS
Profilaktyka zakażeń szpitalnych

Jeśli jesteś zainteresowana/ny innym kursem, którego nie ma w ofercie, skontaktuj się z nami.

Kursy fryzjerskie
Kursy językowe
Kursy kosmetyczne(branża beauty)
Terapia zajęciowa
Przewiń do góry